Khu Dân Cư Petechim

(15 dự án)
Sắp xếp theo:
Biệt Thự Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè
Biệt Thự Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè - Đã bán

8.25 tỷ

Khác

Biệt Thự Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Thông tin 2 80m 2
Thông tin 3 Tây Bắc
Thông tin 4 4 Phòng ngủ
Thông tin 5 5 WC
Bán Nhà Phố Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

6.5 tỷ

Khác

Bán Nhà Phố Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Thông tin 1 80m 2
Thông tin 2 Đông
Thông tin 3 4 Phòng ngủ
Thông tin 4 5 WC
Bán Biệt Thự Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè
Bán Biệt Thự Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè - Đã bán

7.2 tỷ

Khác

Bán Biệt Thự Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Thông tin 2 7.5x12m (80m) 2
Thông tin 3 80m 2
Thông tin 4 Tây Bắc
Thông tin 5 4 Phòng ngủ
Thông tin 6 5 WC
Bán Biệt Thự Tân Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè
Bán Biệt Thự Tân Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè - Hot

8.75 tỷ

Khác

Bán Biệt Thự Tân Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Thông tin 1 80m 2
Thông tin 3 Đông Nam
Thông tin 4 4 Phòng ngủ
Thông tin 5 5 WC
Nhà Phố Góc 2 Mặt Tiền Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè
Nhà Phố Góc 2 Mặt Tiền Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè - Đã bán

7 tỷ

Khác

Nhà Phố Góc 2 Mặt Tiền Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Thông tin 2 90m 2
Thông tin 3 Tây Bắc
Thông tin 4 4 Phòng ngủ
Thông tin 5 5 WC
Bán Nhà Phố Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè
Bán Nhà Phố Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè - Đã bán

7.9 tỷ

Khác

Bán Nhà Phố Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Thông tin 2 80m 2
Thông tin 3 Đông Bắc
Thông tin 4 4 Phòng ngủ
Thông tin 5 6 WC
Nhà Phố Góc 2 Mặt Tiền Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè
Nhà Phố Góc 2 Mặt Tiền Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè - Hot

7.2 tỷ

Khác

Nhà Phố Góc 2 Mặt Tiền Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Thông tin 1 80.7m 2
Thông tin 3 Tây Bắc
Thông tin 4 4 Phòng ngủ
Thông tin 5 5 WC
Bán Nhà Phố Tân Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Nhà Bè
Bán Nhà Phố Tân Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Nhà Bè - Đã bán

6.6 tỷ

Khác

Bán Nhà Phố Tân Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Nhà Bè

Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Thông tin 2 80m 2
Thông tin 3 Đông Bắc
Thông tin 4 6 Phòng ngủ
Thông tin 5 5 WC
Biệt Thự Góc 2 Mặt Tiền Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè
Biệt Thự Góc 2 Mặt Tiền Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè - Đã bán

6.35 tỷ

Khác

Biệt Thự Góc 2 Mặt Tiền Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Thông tin 2 80m 2
Thông tin 3 Nam
Thông tin 4 4 Phòng ngủ
Thông tin 5 5 WC
Nhà Phố Hiện Đại Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát
Nhà Phố Hiện Đại Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát - Đã bán

6.5 tỷ

Khác

Nhà Phố Hiện Đại Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát

Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Thông tin 2 80m 2
Thông tin 3 Tây Bắc
Thông tin 4 4 Phòng ngủ
Thông tin 5 5 WC
Nhà Phố Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

7.6 tỷ

Khác

Nhà Phố Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Thông tin 1 80m 2
Thông tin 2 Đông Bắc
Thông tin 3 4 Phòng ngủ
Thông tin 4 5 WC
Biệt Thư Tân Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè
Biệt Thư Tân Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè - Đã bán

8.2 tỷ

Khác

Biệt Thư Tân Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Thông tin 2 81m 2
Thông tin 3 Tây Nam
Thông tin 4 4 Phòng ngủ
Thông tin 5 5 WC