Khu Dân Cư Petechim

(15 dự án)
Sắp xếp theo:
Biệt Thự Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè
Biệt Thự Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè - Hot

8.25 tỷ

Khác

Biệt Thự Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Thông tin 1 80m 2
Thông tin 3 Tây Bắc
Thông tin 4 4 Phòng ngủ
Thông tin 5 5 WC
Bán Nhà Phố Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè
Bán Nhà Phố Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè - Hot

6.5 tỷ

Khác

Bán Nhà Phố Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Thông tin 1 80m 2
Thông tin 3 Đông
Thông tin 4 4 Phòng ngủ
Thông tin 5 5 WC
Bán Biệt Thự Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè
Bán Biệt Thự Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè - Đã bán

7.2 tỷ

Khác

Bán Biệt Thự Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Thông tin 2 7.5x12m (80m) 2
Thông tin 3 80m 2
Thông tin 4 Tây Bắc
Thông tin 5 4 Phòng ngủ
Thông tin 6 5 WC
Bán Biệt Thự Tân Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè
Bán Biệt Thự Tân Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè - Hot

8.75 tỷ

Khác

Bán Biệt Thự Tân Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Thông tin 1 80m 2
Thông tin 3 Đông Nam
Thông tin 4 4 Phòng ngủ
Thông tin 5 5 WC
Nhà Phố Góc 2 Mặt Tiền Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè
Nhà Phố Góc 2 Mặt Tiền Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè - Đã bán

7 tỷ

Khác

Nhà Phố Góc 2 Mặt Tiền Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Thông tin 2 90m 2
Thông tin 3 Tây Bắc
Thông tin 4 4 Phòng ngủ
Thông tin 5 5 WC
Bán Nhà Phố Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè
Bán Nhà Phố Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè - Đã bán

7.9 tỷ

Khác

Bán Nhà Phố Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Thông tin 2 80m 2
Thông tin 3 Đông Bắc
Thông tin 4 4 Phòng ngủ
Thông tin 5 6 WC
Nhà Phố Góc 2 Mặt Tiền Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè
Nhà Phố Góc 2 Mặt Tiền Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè - Hot

7.2 tỷ

Khác

Nhà Phố Góc 2 Mặt Tiền Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Thông tin 1 80.7m 2
Thông tin 3 Tây Bắc
Thông tin 4 4 Phòng ngủ
Thông tin 5 5 WC
Bán Nhà Phố Tân Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Nhà Bè
Bán Nhà Phố Tân Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Nhà Bè - Đã bán

6.6 tỷ

Khác

Bán Nhà Phố Tân Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Nhà Bè

Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Thông tin 2 80m 2
Thông tin 3 Đông Bắc
Thông tin 4 6 Phòng ngủ
Thông tin 5 5 WC
Biệt Thự Góc 2 Mặt Tiền Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè
Biệt Thự Góc 2 Mặt Tiền Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè - Đã bán

6.35 tỷ

Khác

Biệt Thự Góc 2 Mặt Tiền Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Thông tin 2 80m 2
Thông tin 3 Nam
Thông tin 4 4 Phòng ngủ
Thông tin 5 5 WC
Nhà Phố Hiện Đại Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát
Nhà Phố Hiện Đại Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát - Đã bán

6.5 tỷ

Khác

Nhà Phố Hiện Đại Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát

Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Thông tin 2 80m 2
Thông tin 3 Tây Bắc
Thông tin 4 4 Phòng ngủ
Thông tin 5 5 WC
Nhà Phố Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

7.6 tỷ

Khác

Nhà Phố Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Thông tin 1 80m 2
Thông tin 2 Đông Bắc
Thông tin 3 4 Phòng ngủ
Thông tin 4 5 WC
Biệt Thư Tân Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè
Biệt Thư Tân Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè - Đã bán

8.2 tỷ

Khác

Biệt Thư Tân Cổ Điển Khu Dân Cư Petechim Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Thông tin 2 81m 2
Thông tin 3 Tây Nam
Thông tin 4 4 Phòng ngủ
Thông tin 5 5 WC